با توکل بر خداوند بزرگ و متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر (عج) صندوق قرض الحسنه فامیلی محبین قائم آل محمد(عج) بر اساس صلح مشروط یا هبه مشروط تاسیس گردید.به این معنا که با توجه به دیگر شرایط شرعی در زمان دریافت وام که در ادامه مطالعه اساسنامه به آن خواهیم رسید،اعضاء صندوق با این شرط وجوه خود را در اختیار وام گیرنده به صورت بخشش(هبه معوضه)یا صلح قرار می دهند تا زمانی که نوبت فردی دیگر از اعضاء فرا رسید،آنها نیز مبلغ مورد نظر را به او ببخشند یا مصالحه کنند.

 الف) اهداف تشکیل صندوق:

1-    عمل به دستور پروردگار عالم مبنی بر اجرای فریضه قرض الحسنه.

2-    حل مشکلات و گرفتاریهای مادی اعضاء صندوق به قدر توان.

3-    ایجاد و احیاء همدلی و ایثار در بین اعضاء صندوق.

4-    تمرین و یادآوری صله رحم به اعضاء صندوق و به اهتزاز درآوردن پرچم مهر و محبت.

 

ب) مراحل ایجاد و تشکیل سرمایه صندوق:

1- جذب سپرده گذاری اعضاء از طریق حق عضویت و پس انداز ماهانه.

2- جذب کمکهای بلاعوض از اعضاء یا غیر اعضاء.

3- جذب کمکهای مدت دار اعضاء یا غیر اعضاء.

 

   

الف) اهداف تشکیل صندوق:

1-    عمل به دستور پروردگار عالم مبنی بر اجرای فریضه قرض الحسنه.

2-    حل مشکلات و گرفتاریهای مادی اعضاء صندوق به قدر توان.

3-    ایجاد و احیاء همدلی و ایثار در بین اعضاء صندوق.

4-    تمرین و یادآوری صله رحم به اعضاء صندوق و به اهتزاز درآوردن پرچم مهر و محبت.

 

ب) مراحل ایجاد و تشکیل سرمایه صندوق:

1- جذب سپرده گذاری اعضاء از طریق حق عضویت و پس انداز ماهانه.

2- جذب کمکهای بلاعوض از اعضاء یا غیر اعضاء.

3- جذب کمکهای مدت دار اعضاء یا غیر اعضاء.

 

   ب - تبصره 1: با توجه به اینکه گردش مالی این صندوق موجب رونق بخشیدن به رابطه های معنوی و عاطفی می باشد،از کمکهای بلاعوض و مدت دار اعضاء و غیر اعضاء استقبال می گردد.

 

   ب - تبصره 2: در خصوص کمک های مدت دار یعنی اینکه مبلغی را برای مدتی مشخص و تعیین شده از شخصی(اعضاء یا غیر اعضاء) در اختیار صندوق باشد و مسئولین صندوق با استفاده از این موجودی تا سر رسید توافق شده می توانند جهت تامین وام های اعطایی به اعضاء،استفاده مشروع نمایند.

 

پ) چارت تشکیل دهنده صندوق:

صندوق قرض الحسنه محبین قائم آل محمد(عج) دارای چارتی شش نفره تحت عنوان( هیئت مدیره) به شرح ذیل می باشد:

          1)محمدتقی عادل زاده              (رئیس هیئت مدیره )     

          2) حسین رفسنجانی         (نائب رئیس هیئت مدیرهومدیر اجرائی )

          3) روح الله رفسنجانی     (نماینده اعضاء در هیئت مدیره)

          4) علیرضا جمالیان         (نماینده اعضاء در هیئت مدیره)

         5) رضا انجام نجم الدینی  (نماینده اعضاء در هیئت مدیره)

        6)محسن جمالپور                             (بازرس صندوق)

ت)نحوه انتخاب اعضاء هیئت مدیره صندوق:

انتخاب اعضاء هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه محبین قائم آل محمد(عج) به شرح ذیل می باشد:

1) هر یک از اعضاء صندوق که تمایل دارند در هیئت مدیره همکاری نمایند باید به صورت رسمی آمادگی خود را به مدیر اجرایی صندوق اعلام نمایند.

2) داوطلبین می بایست دارای شرایط عمومی ذیل باشند.


الف)دارای عضویت در صندوق باشد.

ب)حداقل میزان تحصیلات دیپلم باشد.

پ)دارای شرایط سنی حداقل 20 سال باشد.

ت)مقید به احکام اسلامی و امانت دار وپاکدست باشد.

ث)آشنا و مقید به مسائل بانکداری اسلامی باشد.

 

4) انتخاب هیئت مدیره به صورت رای گیری و با حضور تمام اعضاء صندوق صورت می پذیرد.

5) برای رسمیت یافتن چنین جلسه ای که در آن اعضاء هیئت مدیره تعیین می شوند، باید حداقل نیمی از اعضاء صندوق حاضر باشند. افرادی که بیشترین آراء را در این جلسه کسب نمایند به مدت3 سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره صندوق معرفی می گردند.

6) در صورت انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید می بایست صورت جلسه ای در این باب تنظیم شود و به امضاء حاضرین برسد. این صورت جلسه ملاک معرفی اعضاء جدید هیئت مدیره به اعضاء صندوق می باشد.

 

ت تبصره 1: داوطلب شدن سرپرست اعضایی که درصندوق عضویت ندارد،جهت همکاری با هیئت مدیره بلامانع می باشد.

 

ت  تبصره 2: در صورتی که امکان حضور عضوی در جلسه رای گیری وجود نداشته باشد، وی می تواند یک نفر را به وکالت خود برگزیند و به جلسه معرفی نماید. عضو می بایست قبل از شروع جلسه وکیل خود را مشخص وبه جلسه معرفی نماید.

 

ت  تبصره 3: هیئت مدیره موظف است ظرف 48 ساعت بعد از انتخاب هیئت مدیره جدید تمامی اطلاعات و تراز مالی مربوط به صندوق را به اعضاء جدید انتقال دهد.

 

ت  تبصره 4: هیئت مدیره جدید موظف می باشد ظرف 48ساعت رئیس هیئت مدیره،مدیر اجرایی و نمایندگان اعضاء صندوق را مشخص و به صورت عمومی اطلاع رسانی نمایند.

 

ت - تبصره 5: انتخاب منصبهای هیئت مدیره به صورت جلسات خصوصی و با توجه به شرایط اختصاصی مورد نظر اعضاء هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.

 

ث ) وظایف هیئت مدیره:

     1) تنظیم و بازنگری اساسنامه و قوانین صندوق.

     2) انتخاب مدیر اجرایی صندوق و مشخص نمودن وظیفه هر یک از اعضاء هیئت مدیره.

     3) تشکیل جلسه و بررسی طرحهای پیشنهادی از طرف مدیر اجرایی یا  اعضاء هیئت مدیره.

     4) تشکیل جلسه ماهانه و بررسی وضعیت فعلی اعضاء صندوق.

     5) نظارت دقیق بر عملکرد مدیر اجرایی صندوق و گزارش گیری ماهانه و سالانه از وضعیت مالی   صندوق.

    6) تشکیل جلسه و بررسی شکایات احتمالی اعضاء نسبت به فعالیت مدیر اجرایی صندوق.

    7) تشکیل جلسه و تصمیم گیری جهت اعضایی که نسبت به اساسنامه صندوق عدول کرده اند.

    8) عزل مدیر اجرایی صندوق در صورت عدول در وظایف محوله.

    9) تعیین مقدار حق عضویت و پس انداز ماهانه اعضاء صندوق در سالهای مختلف.

   10) تعیین سقف واگذاری وامهای اعطایی.

   11) تعیین مدت بازپرداخت وامهای اعطایی.

 

ث - تبصره 1 : در صورت عدول مدیر اجرایی صندوق از وظایف اصلی خود , هیئت مدیره می تواند تشکیل جلسه داده و مدیر اجرایی صندوق را قبل از اتمام دوره فعالیت عزل کرده و فرد دیگری را جایگزین کنند.

 

ث  تبصره 2 : جلسات هیئت مدیره صندوق با حضور حداقل سه نفر از اعضاء هیئت رسمیت داشته و تمام مطالب و مصوبات جلسه باید بصورت مکتوب صورتجلسه و به عضو غائب ابلاغ گردد.

 

ت  تبصره 3 : با توجه به اینکه تمام تصمیمات صندوق توسط هیئت مدیره گرفته می شود،غیبت غیر موجه بیش از6 جلسه هر یک از اعضاء موجب عزل ایشان شده و با رای گیری مجدد اعضاء صندوق فردی دیگر به جای ایشان منصوب می گردد.

 

ث  تبصره 4 : مدت فعالیت مدیر اجرایی صندوق دو سال می باشد که در صورت رضایت هیئت مدیره نسبت به فعالیتهای ایشان می توان مدت فعالیت وی را برای دو سال دیگر تمدید کرد.در غیر اینصورت ایشان از سمت خود برکنار و شخص دیگری با تصمیم گیری هیئت مدیره بجای وی منصوب خواهد شد.

 

ج) وظایف مدیر اجرایی

      1) پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان جدیدالورود در صندوق.

      2) جذب کمکها و مشارکتهای مالی و نیز حق عضویت و پس انداز ماهانه اعضاء.

      3) اجرای مراسم قرعه کشی جهت اعطای وامها با حضور تمام اعضا یا نماینده اعضاء.

      4) باز کردن یک حساب جاری یا حساب پس انداز قرض الحسنه کوتاه مدت یا حساب عابر بانک تا کلیه امور مالی صندوق از طریق آن حساب انجام گیرد .

      5) ارائه گزارش از آخرین گردش مالی صندوق در پایان هرماه و سال به هیئت مدیره.

      6) ارائه گزارش از آخرین گردش و موجودی هر یک از اعضاء در پایان سال مالی.

      7) ثبت واریزی حق عضویت ماهانه و اقساط وامهای اعطایی در دفترچه های و دفتر ثبت صندوق.

      8) ارائه یک مکانیزم مناسب جهت رفاه حال اعضاء صندوق در خصوص واریز و برداشت وجوه نقدی.

      9) اطلاع رسانی های لازم جهت اعضاء و هیئت مدیره.

 

چ) شرایط ثبت نام اعضاء:

1) این صندوق یک نهادخصوصی است وعضویت در آن به منزله قبولی تمامی شرایط مشروع آن می باشد.

2) اشخاصی که خواهان عضویت در این صندوق می باشند ، پس از مطالعه و پذیرش کامل اساسنامه     تقاضای عضویت در صندوق را نموده تا در صورت موافقت با عضویت، وی از مزایای آن بهره مندگردد.

3) شخص درخواست کننده جهت عضویت در صندوق می بایست توسط یکی از اعضاء صندوق به عنوان معرف(معرف ترجیحا سرپرست خانواده باشد)تایید و معرفی گردد.

4) عضویت در این صندوق به دو صورت می باشد که در شرایط عادی درخواست کننده می بایست تمام و کمال مبلغ خواسته شده(معادل مبلغ موجودی دیگر اعضاء)را پرداخت نماید تا موجودی ایشان با دیگر اعضاء یکسان شود.درغیر اینصورت درخواست کننده می تواند مبلغ درخواستی را طی چند قسط(توافقی)پرداخت کند ولی تا زمانی که موجودی ایشان با دیگر اعضاء صندوق یکسان نشده از مزایای وامهای اعطایی بی بهره می باشد.

5) هر کدام از اعضاء که درخواست انصراف از صندوق را بدهند در جلسه هیئت مدیره مطرح گردیده و در صورت موافقت با انصراف وی از مبلغ کل حق عضویت ایشان ، بدهی به صندوق تسویه و مابقی موجودی با توجه به سابقه ایشان وصول خواهد شد.

6) اعضاء صندوق موظف به پرداخت پس انداز ماهانه (حق عضویت) تا سی ام هرماه می باشند.

    

چ - تبصره 1 : تقاضای عضویت در این صندوق به دلیل فامیلی بودن آن بایستی درخواست کننده تمام مراحل فرم شماره (2) که همان فرم در خواست عضویت صندوق می باشد را تکمیل و همراه با تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به مدیر اجرایی ارائه نماید.

 

چ  تبصره 2 : در صورتی که عضوی درخواست انصراف از صندوق را تقدیم هیئت مدیره کند و تصمیم بر این شود که ایشان از صندوق حذف گردند و از جهتی هم سابقه خوش حسابی نداشته باشند،بعد از کسر بدهی به صندوق مابقی موجودی را بصورت ماهانه (همان گونه که حق عضویت ماهانه خود را پرداخت می کردند)به ایشان عودت خواهد داده شد.

      

ح) نحوه پرداخت وامهای اعطایی:

      1) در حالت عادی نحوه پرداخت وام برای نخستین بار،به صورت قرعه کشی با حضور تمام اعضاء یا نماینده آنها در هیئت مدیره بوده و در مراحل بعدی به صورت اولویتی(نوبتی) می باشد.

      2) وام گیرنده موظف می باشد جهت تکمیل پرونده وام خود یک نفر ضامن که می بایست از اعضاء خود صندوق باشد به همراه تکمیل فرمهای(تعهد نامه وام گیرنده)،(تعهد نامه ضامن) و یک فقره سفته دو برابر مبلغ وام دریافتی تهیه و به مدیر اجرایی صندوق ارائه نماید.

      3) اعضاء صندوق پس از دریافت وام , تا پایان سررسید وام اعطایی , نمی توانند مجددا تقاضای وام            نمایند و پس از پایان سررسید وام خود،نسبت به آخرین ثبت نامی اعضاء صندوق،در نوبت وام بعدی قرار می گیرند .

     4) وام گیرنده موظف است،اقساط خود را در موعد مقرر سررسید پرداخت نماید، و در صورت به تعویق  افتادن اقساط بیش از دو ماه، تعهد نامه های کتبی و سفته ای که از وی گرفته شده است در مراجع قانونی مطرح خواهد شد.

    5) اعضاء جدیدالورود صندوق نسبت به بقیه اعضاء , در انتهای لیست متقاضیان وام قرار خواهند گرفت.

    6) اعضاء جدیدالورود صندوق جهت شرکت در مراسم قرعه کشی یا تقاضای وام , بایستی موجودی خود را، به میزان موجودی سایر اعضاء برسانند .

    7) وامهای اعطایی صندوق ، به صورت مرحله ای،در مبالغ مختلف و به صورت عادلانه و با نظر مستقیم مدیراجرایی صندوق و نظارت هیئت مدیره،انجام خواهد گرفت.

    8) کارمزد مربوط به هر وام فعلا 2% میباشد

 

ح - تبصره 1 : در صورت درخواست وام اضطراری از طرف هریک از اعضاء صندوق، مبلغ و نحوه پرداخت آن توسط هیئت مدیره،در صورت صلاحدید،تعیین و پرداخت خواهد شد.

 

 خ) اقدامات لازم جهت مکانیزه نمودن صندوق:

       1) افتتاح حساب در یکی از شعب بانک رسالت با قابلیت دسته چک،عابر بانک،اینترنت بانک،تلفن بانک،موبایل بانک.

       2) خرید نرم افزار حسابی جهت تمامی گردشهای و گزارشگیری به روز.

       3) ساخت مهر جهت صندوق با عنوان دقیق صندوق.

       4) طراحی وبلاگ جهت دسترسی آسان اعضاء به تمامی مراحل گردش مالی خود با رمز عبور مختص خود.

       5) خرید دفتر کل جهت ثبت تمام گردشهای صندوق به صورت دستی.

       6) صدور دفترچه حق عضویت جهت ثبت ماهانه حق عضویت اعضاء.

       7) صدور دفترچه جهت ثبت کتبی پرداخت اقساط وامهای اعطایی به اعضاء.

       8) خرید سیم کارت اعتباری و گوشی اختصاصی جهت امور صندوق.

 

خ - تبصره 1 : تمام گردش های برداشتی از حساب صندوق با عملیات دسته چک و تجارت الکترونیک با حق امضاء مدیر اجرایی و یکی از نمایندگان اعضاء در هیئت مدیره(به گونه ای که جهت دسته چک دو امضاء به صورت جداگانه معرفی شود که در صورت عدم حضور مدیر اجرایی،عملیات برداشت از حساب صندوق غیر ممکن نباشد).

 


د) مکانیزم های ارتباطی:

1)شماره تماس صندوق:                               09199191378

2)پست الکترونیکی:             SANDOOGH2000@GMAIL.COM                                

3)آدرس پایگاه اطلاع رسانی:             SANDOOGH.MIHANBLOG.com
تاریخ : پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 | 12:42 ب.ظ | نویسنده : محمود عادل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • آذر دانلود
 • اخبار ایران:

  اخبار جهان:

  اخبار اقتصادی:

  اخبار علمی

  اخبار فناوری و اطلاعات

  اخبار هنری:

  اخباراجتماعی

  اخبار ورزشی

  اخبارحوادث

  اخبار متفرقه

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات