صندوق قرض الحسنه محبین قائم آل محمد (عج) http://sapnet.ir 2020-12-01T08:04:27+01:00 text/html 2015-05-17T15:49:32+01:00 sapnet.ir محمود عادل مطالب وخواندنی ها http://sapnet.ir/post/6 مطالب ونظرات &nbsp;خودرا می توانید ازقسمت پایین همین باکس وارد نمایید درصورتیکه تمایل ندارید با نام شما انتشار داده شود تیک مربوطه را فعال نمایید. <div><a href="http://sandoogh.mihanblog.com/post/comment/6" target="" title="نظرات ومطالب">اینجا کلیک فرمایید</a></div> text/html 2015-05-14T10:55:16+01:00 sapnet.ir محمود عادل اعضای صنووق http://sapnet.ir/post/4 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2015-05-14T04:42:42+01:00 sapnet.ir محمود عادل اساسنامه http://sapnet.ir/post/2 <p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify;">با توکل بر خداوند بزرگ و متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر (عج) صندوق قرض الحسنه فامیلی محبین قائم آل محمد(عج) بر اساس صلح مشروط یا هبه مشروط تاسیس گردید.به این معنا که با توجه به دیگر شرایط شرعی در زمان دریافت وام که در ادامه مطالعه اساسنامه به آن خواهیم رسید،اعضاء صندوق با این شرط وجوه خود را در اختیار وام گیرنده به صورت بخشش(هبه معوضه)یا صلح قرار می دهند تا زمانی که نوبت فردی دیگر از اعضاء فرا رسید،آنها نیز مبلغ مورد نظر را به او ببخشند یا مصالحه کنند.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">&nbsp;<span style="line-height: 20.3999996185303px;">الف) اهداف تشکیل صندوق:</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; عمل به دستور پروردگار عالم مبنی بر اجرای فریضه قرض الحسنه.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; حل مشکلات و گرفتاریهای مادی اعضاء صندوق به قدر توان.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایجاد و احیاء همدلی و ایثار در بین اعضاء صندوق.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تمرین و یادآوری صله رحم به اعضاء صندوق و به اهتزاز درآوردن پرچم مهر و محبت.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">ب) مراحل ایجاد و تشکیل سرمایه صندوق:</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">1- جذب سپرده گذاری اعضاء از طریق حق عضویت و پس انداز ماهانه.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">2- جذب کمکهای بلاعوض از اعضاء یا غیر اعضاء.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">3- جذب کمکهای مدت دار اعضاء یا غیر اعضاء.</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify;"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong><span style="line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;">&nbsp;</span></p>